[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]
 Sort criteria:   

1 2


Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks
 
Verhandelingen van de KVAB voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks is a peer-reviewed series.
 

1Fiers S.
Vijftig jaar volksvertegenwoordiging
2Heirbaut D.
Over lenen en families (ca. 1000-1305)
3Carlier M.
Kinderen van de minne?
4Van den Bossche G.
Enlightened Innovation and the Ancient Constitution
5Dupré S.
De Optica van Galileo Galilei
6De Bont R.
Van literaire avant-garde tot raswetenschap. Gustaaf Schamelhout (1869-1944)
7Stroo C.
De celebratie van de macht
8Bergé P.
De eenheid in het dualisme
9Soens T.
De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen
10Draye G.
'Smartelijk te handelen'
11De Clippel K.
Catharina van Hemessen (1528 - na 1567)
12Quaghebeur T.
De concursus in het aartsbisdom Mechelen 1586-1786
13Brosens K.
A Contextual Study of Brussels Tapestry, 1670-1770
14Soen V.
Geen pardon zonder paus!
15van Leeuwen J.
De Vlaamse wetsvernieuwing
16De Vlieger-De Wilde K.
Adellijke levensstijl
17Vos S.
Een licht achter den heuvel
18Dillen A.
Het gezin: à-Dieu?
19Leyder D.
Pour le bien des lettres et de la chose publique
20Van Hal T.
'Moedertalen en taalmoeders'
21Buylaert F.
Eeuwen van ambitie
22De Vleeschouwer G.
Getekend door het lichaam
23Vosters R. , Weijermars J.
Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I
24Matei T.
Al wat in de kerck noodig is
25Sterckx M.
Sisyphus' dochters
26Peeters N.
Frans Francken de Oude (ca. 1542-1616)
27Gielis G.
In gratia recipimus
28Hanus J.
Affluence and Inequality in the Low Countries
29Van Gelder K.
Regime Change at a Distance
30Goossens C. , Verberckmoes J.
Broze levens, krachtige vrouwen

1 2


 
subbar