[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]
 Sort criteria:   Iuris Scripta Historica (KVAB)
 
Iuris Scripta Historica is a peer-reviewed series.
 

1Vleeschouwers-Van Melkebeek M.
Documenten uit de praktijk van de gedingbeslissende rechtspraak van de officialiteit van Doornik
2Van Den Broeck J.
De historiografie van het recht in de zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de eeuw
3Lambrecht D.
Lopend rechtshistorisch onderzoek
4De Win P.
Rechtshistorische bibliografie van België 1980-1985
5De Win P.
Rechtsarcheologie en rechtsiconografie. Een kennismaking. Rechtsarchäologie und Rechtsikonographie. Eine Annäherung
6De Win P.
De kaakstraf in België van de Franse tijd tot 1867
7Dauchy S.
Ter overwinning van een historische drempelvrees
8Van Caenegem R.C.
Legal History on the Treshold of the Twenty-first Century
9De Win P.
Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied. Deel I
10De Win P.
Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied. Deel II
11De Win P.
Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied. Deel III
12Stevens F.
Revolutie en recht. Revolution and Law. Révolution et droit
13Dauchy S. , Monballyu J. , Wijffels A.
Auctoritates. Xenia R.C. Van Caenegem oblata
14Heirbaut D. , Lambrecht D.
Het nut van rechtsgeschiedenis voor het onderwijs in het hedendaagse recht. The Use of Legal History in the Teaching of Contemporary Law
15Van Den Broeck J.
De rechtsleer in de zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de eeuw
16Van Goethem H.
Gewoonte en recht
17Stevens F. , Vanhemelryck F.
Codificaties in Europa
18Forrez R.
Viglius' colleges De Rebus Creditis te Ingolstadt
19Martyn G. , Heirbaut D. , Opsommer R.
De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw. The Legal History of the Twentieth Century
20Lesaffer R. , Macours G.
Sovereignty and the Law of Nations (16th-18th Centuries)
21Macours G. , Martinage R.
Les démarches de codification du Moyen-Âge à nos jours
22Waelkens L.
Aspecten van het middeleeuwse Romeinse recht
23Martyn G. , Heirbaut D.
Tweehonderd jaar wetboek van koophandel. Bicentenaire du code de commerce
24Heirbaut D. , Wijffels A. , Monballyu J.
Sachsenspiegel in Brüssel
25Debaenst B.
Een proces van bloed, zweet en tranen! Juridisering van arbeidsongevallen in de negentiende eeuw in België
26Decaluwé M. , Lambert V. , Heirbaut D.
Inter amicos liber amicorum Monique Van Melkebeek
27Coppein B. , Stevens F. , Waelkens L.
Modernisme, tradition et acculturation juridique
28Berkvens L. , Hallebeek J. , Martyn G. , Nève P.
Recto ordine procedit magister
29Van Hofstraeten B. , Decock W.
Companies and Company Law in the Late Medieval and Early Modern Europe
30Druwé W., Decock W., Angelini P. , Castelein M.
'Ius commune graeco-romanum' 
subbar