[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

De Vlaamse waternamen. Verklarend en geļllustreerd woordenboek
Deel I. De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Series:  
Authors:  Kempeneers P., Leenders K., Mennen V., Vannieuwenhuyze B.
cover


Year: 2016
ISBN: 978-90-429-3343-9
Pages: VIII-424 p.
Price: 35 EURO


Add to cart
Summary:
Dit woordenboek beschrijft de namen van de vloeiende waters in heel Vlaanderen. In dit eerste deel komen de namen aan bod in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het tweede boekdeel worden de beide Vlaanderen hydronymisch onderzocht. Het woordenboek biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van de Vlaamse waternamen, met opgave van de oudste vermeldingen en de betrouwbare literatuur. Ongeveer 8500 waterlopen passeren de revue en houden de herinnering aan de rijkdom van onze waternamen levendig. Voor de geļnteresseerde leek een vlot leesbaar boek, voor de wetenschappelijke onderzoeker een onontbeerlijk werkinstrument!
Krachtens de wet van 7 mei 1877 werd de Atlas der Waterlopen voor elke Belgische gemeente opgesteld. Hieruit namen de samenstellers alle waternamen op voor de inventarisering en de lokalisering. Voor de beschrijving van de recente toestand maakten ze gebruik van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), versie 2014. De auteurs raadpleegden eveneens licentiaatsverhandelingen, doctorale proefschriften, monografieėn over gemeenten, en historisch cartografisch materiaal. Ter illustratie staan in het boek kaarten met de verspreiding van grondwoorden en naamtypes, evenals foto's van waterlopen uit het behandelde gebied. Het alfabetische register van gemeentenamen maakt het uitgebreide materiaal vlot toegankelijk.
Aan het eerste deel werkten mee: Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen en Bram Vannieuwenhuyze, allen leden van de Vlaamse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar