[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Augustinus van Hippo. Briefwisseling met de manicheeŽr Secundinus
Antwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de brief van Secundinus aan Augustinus


Editors:  Verschoren M.
cover


Year: 2017
ISBN: 978-90-429-3378-1
Pages: VI-117 p.
Price: 24 EURO


Add to cart
Summary:
Deze correspondentie is een pittig steekspel tussen de kerkvader Augustinus en een zekere Secundinus, een manicheeŽr. Augustinus analyseert en beredeneert de verschilpunten tussen het manicheÔsme en het christendom. Tegelijkertijd rekent hij met zijn verleden af. Het antwoord aan Secundinus is naar zijn mening het beste dat hij ooit tegen deze ketterij geschreven heeft.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar