[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Theologie als geloofsvertolking
Historische en theologische reflecties over het proefschrift van Piet Schoonenberg


Series:  

Editors:  Kenis L., Mettepenningen J.
cover


Year: 2016
ISBN: 978-90-429-3432-0
Pages: VI-149 p.
Price: 43 EURO


Add to cart
Summary:
In 1948 promoveerde Piet Schoonenberg tot doctor in de theologie op het proefschrift Theologie als geloofsvertolking. In deze studie gaf hij een indringende analyse van de discussies over het statuut en de methode van de theologie in de toenmalige Franstalige katholieke theologie. Zij hadden rechtstreeks te maken met de vernieuwing in de katholieke theologie die met het Tweede Vaticaans concilie ingang zou vinden. In het midden van de eeuw wekte die vernieuwing nog argwaan en kritiek, ook vanwege de hoogste kerkelijke instanties. Deze omstandigheden verhinderden de publicatie van de dissertatie. Pas zestig jaar later, in 2008, werd Theologie als geloofsvertolking gepubliceerd. Deze bundel bevat zeven theologische en historische essays over het boek, geschreven door Nederlandse en Vlaamse theologen en kerkhistorici, die aanzetten geven tot interpretatie en voortgezette reflectie over de problematiek die Schoonenberg behandelde. De auteurs verhelderen niet alleen de theologiehistorische context van het werk, zij laten ook zien hoe de dissertatie de basis vormde voor de latere ontwikkeling van het werk van een van de belangrijkste Nederlandse theologen uit de twintigste eeuw.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar