[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Hun kleine oorlog
De weerslag van de tweede wereldoorlog op het literaire leven in BelgiŽ


Editors:  De Geest D., Aron P., Martin D.
Year: 1998
ISBN: 978-90-429-0008-0
Pages: VI-339 p.
Price: 25 EURO


Add to cart
Summary:
Hun kleine oorlog bundelt een aantal oorspronkelijke bijdragen van Nederlandstalige en Franstalige Belgische onderzoekers over het literaire leven in BelgiŽ tijdens en meteen na de Tweede Wereldoorlog. Het boek vond zijn oorsprong in de literatuurdag van het colloquium over Maatschappij, cultuur en mentaliteiten. De impact van de Tweede Wereldoorlog in BelgiŽ, dat van 23 tot 27 oktober 1995 te Brussel werd georganiseerd. De hier verzamelde essays maken vooral duidelijk hoezeer een strakke tegenstelling tussen "goed" en "fout" - hoe overzichtelijk die (achteraf) ook is gebleken voor zowel de historische interpretatie als de ethische duiding van de oorlogsjaren - fundamenteel ontoereikend is om de complexiteit en de ambiguÔteiten van het literaire leven onder de Duitse bezetting nauwgezet in kaart te brengen. Uiteenlopende aspecten van het literatuurbedrijf worden voor het eerst in kaart gebracht en bestudeerd: de lotgevallen van een culturele uitgeverij, het culturele en literair-kritische spreken in diverse kranten en tijdschriften, aspecten van de theaterwereld, de creatieve literatuur... Op die manier vormt Hun kleine oorlog een wezenlijke bijdrage tot een verdere studie van de literatuur in BelgiŽ tijdens de oorlogsjaren en de onmiddellijk daarop volgende periode van restauratie en de literaire vernieuwing.


Find related books

Book Reviews

Printable view
subbar