[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Parochie-assistenten. Leken als bedienaar van de eredienst?


Series:  
Authors:  Torfs R.
Year: 1998
ISBN: 978-90-429-0681-5
Pages: X-142 p.
Price: 18 EURO


Add to cart
Summary:
Parochie-assistenten. Leken als bedienaars van de eredienst. Wat lang een stille hoop of vrees was, is nu werkelijkheid geworden. Een weliswaar beperkt aantal leken met de functie van parochie-assistent kan voortaan van een staatsbezoldiging genieten, zoals voor clerici die bedienaar van de eredienst zijn al heel lang het geval is. Bij deze doorbraak rijzen vragen. Wat te denken over de nieuwe evolutie vanuit een theologisch en vanuit een kerkrechtelijk perspectief ? Hoe ziet het juridische statuut van de parochie-assistent eruit ? Kunnen wij wat leren van de Nederlandse ervaringen ? Wat is het standpunt van de kerkelijke overheid ? En welke vragen leven bij het geŽngageerde kerkvolk ? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in een boek dat informeert, de discussie voedt en heel zeker ook een momentopname is van het spreken en denken over Kerk in Vlaanderen op het einde van de twintigste eeuw.


Find related books

Find this book
on Google Book Search

Book Reviews

Printable view
subbar