[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Onderaards Rome
Een speurtocht naar de wortels van het Christendom in de catacomben van de Eeuwige Stad

Authors:  Rutgers L.V.
Year: 2000
ISBN: 978-90-429-0817-8
Pages: 153 p.
Price: 15 EURO


Add to cart
Summary:
Al eeuwen lang oefenen de catacomben van Rome een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op bezoekers van de Eeuwige Stad. In het jaar 2000 zal die aantrekkingskracht sterker zijn dan ooit. In de duistere krochten en schier eindeloze gangen van de catacomben zijn immers de indrukwekkende materiële resten bewaard gebleven van één van de oudste en belangrijkste vroegchriste- lijke gemeenschappen uit de antieke wereld. Temidden van de vele tienduizen- den graven treft men hier spectaculaire wandschilderingen en sculptuurresten aan. In de catacomben van Rome wordt de bezoeker op onnavolgbaar indringende wijze geconfronteerd met de idealen van een tijd waarin het Christendom voor het eerst daadwerkelijk zijn beslag in het maatschappelijk bestel van Europa begon te krijgen. Dit boek is geschreven voor al diegenen die in kort bestek inzicht willen verwerven in de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetenschap- pelijk onderzoek naar de catacomben van Rome. Het voert de lezer mee van de graven van de eerste christenen naar de rijk gedecoreerde grafkamers van pausen en martelaren. Ook maakt de lezer kennis met de onalledaagse belevenissen van de onderzoekers van het eerste uur. Daarnaast bevat het boek een praktische gids die bedoeld is voor diegenen die zelf als toerist of pelgrim een bezoek aan deze fascinerende onderaardse begraafplaatsen willen brengen.


Find related books

Book Reviews

Printable view
subbar