[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Het recht van de kerk met betrekking tot handelingen van goddelijke eredienst, gewijde plaatsen en heilige tijden
Kerkelijk Wetboek 1983. Boek IV, delen 2 en 3, canones 1166-1253


Series:  
Authors:  Van†de†Wiel†C.
Year: 2000
ISBN: 978-90-429-0904-5
Pages: 253 p.
Price: 60 EURO


Add to cart
Summary:
Dit commentaar maakt deel uit van het Novum Commentarium Lovaniense dat de Faculteit Kerkelijk Recht te Leuven opstartte na de uitgave van het nieuwe kerkelijk Wetboek van 1983. Het becommentariŽert het tweede en derde deel van Boek vier van Codex 1983. Beide delen vullen het sacramentenrecht (Deel I) aan. Ingedeeld in 7 titels over 18 hoofdstukken geven we hierbij telkens een beknopt geschiedkundig overzicht, de normen van Codex 1917, de vernieuwde zienswijze van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1964), de ontwerpen of schemata van 1983 om tenslotte de hedendaagse kerkelijke wetgeving, met bijzondere aandacht voor Nederland en BelgiŽ, te bespreken. Na de inhoudsopgave volgt een inleiding over de plaats van de materie in het wetboek van 1983, een vergelijking met dat van 1917 en met de Codex van de canones van de oosterse Kerken (1990). Op het einde van onze studie geven we dan drie lijsten van de aangehaalde canones. Een trefwoordenlijst van zaken, waarin we ook de Vaticaanse documenten opnemen, van personen en plaatsen beŽindigt dit werk.


Find related books

Find this book
on Google Book Search

Book Reviews

Printable view
subbar