[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Repertorium of Middle Dutch Sermons preserved in Manuscripts from before 1550 / Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 (I-III)
I. Antwerpen - Brussel. II. Den Haag - Leiden. III. Appendices - Indices


Series:  
Authors:  Sherwood-Smith M., Stoop P.
Year: 2003
ISBN: 978-90-429-1256-4
Pages: I: X-734 p.; II: p. 735-1404; III: p. 1405-1906
Price: 240 EURO


Add to cart
Summary:
De preek is een van de belangrijke genres in de Middelnederlandse geestelijke literatuur, naast de mystieke literatuur, het heiligenleven, het gebed en de bijbelvertaling. De preek is ook een prominente historische bron, omdat zij bij uitstek een middel was om religieuze, morele en culturele normen, waarden en attitudes te verbreiden. Overgeleverde preken zijn daarom niet alleen waardevol voor kerk- en literatuurgeschiedenis, maar ook voor de cultuurgeschiedenis in het algemeen, de ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis. De studie van de Middelnederlandse preek is sterk achtergebleven bij het historisch belang ervan. Dit komt onder meer doordat vooralsnog een goed overzicht van de bewaarde preken ontbrak. Het Repertorium van Middelnederlandse preken, voortgekomen uit het VNC-project «Middelnederlandse preken» (Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit Antwerpen - UFSIA), wil deze leemte opvullen. Deel I bevat de preken uit de collecties te Antwerpen (Museum Plantin-Moretus, Ruusbroecgenootschap) en Brussel (Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek van de Bollandisten, Stadsarchief). Deel II is de inventaris van de preken uit de collecties van Den Haag (Koninklijke Bibliotheek, Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek) en Leiden (Universiteitsbibliotheek). Deel III, de registers, ontsluit dit onmisbaar instrument voor iedereen die op het gebied van de middeleeuwse geestelijke volkstalige literatuur onderzoek verricht.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar