[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Verdwaald tussen liefde, macht en schuld
Een hermeneutisch model voor pastorale begeleiding van dader en slachtoffer bij seksueel misbruik van kinderen


Series:  
Authors:  Demasure K.
cover


Year: 2004
ISBN: 978-90-429-1501-5
Pages: XXXVIII-460 p.
Price: 14 EURO


Add to cart
Summary:
De schokgolf na de ontdekking dat seksueel misbruik van kinderen frequent voorkomt, is stilaan weggeëbd. Bij het publiek zijn de gemoederen grotendeels bedaard. Maar een aantal slachtoffers blijft eenzaam achter, op zoek naar heling. Anderzijds aarzelen daders van seksueel misbruik tussen bekennen en verbergen. De opdracht deze mensen hulp te verlenen is niet eenvoudig. Dit boek wil bijdragen aan een professionele, pastorale begeleiding van slachtoffers én daders. Daarom wordt in een eerste deel gereflecteerd over de eigenheid van een pastorale benadering. Het hermeneutische model dat voortvloeit uit deze studie en gebaseerd is op de studie van P. Ricoeur, wordt concreet ingevuld in het tweede deel waarin het seksuele misbruik bestudeerd wordt. In de multidisciplinaire benadering wordt een beroep gedaan op de seksuologie en de psychotherapie. Terzelfdertijd wordt gezocht naar theologische resonanties. Zowel bij de daders als bij het slachtoffer staat de problematiek van verbondenheid, schuld en macht centraal.


Table of Contents

Find related books

Book Reviews

Printable view
subbar