[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Repertorium of Middle Dutch Sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 (I-VII)
I. Antwerpen-Brussel. II. Den Haag - Leiden. III. Appendices - indices. IV. Aerdenhout - Darmstadt. V. Den Bosch - Leeuwarden. VI. Leiden-Zwolle. VII. Verantwoording en indices.


Series:  
Authors:  Sherwood-Smith M., Stoop P., Ermens D., van Dijk W.
cover


Year: 2008
ISBN: 978-90-429-2230-3
Pages: 4376 p.
Price: 500 EURO


Add to cart
Summary:
De preek is een van de belangrijke genres van de Middelnederlandse geestelijke literatuur, naast de mystieke literatuur, het heiligenleven, het gebed en de bijbelvertaling. De preek is ook een prominente historische bron, doordat zij bij uitstek een middel was om religieuze, morele en culturele normen, waarden en attitudes te verbreiden. Overgeleverde preken zijn daarom niet alleen waardevol voor kerk- en literatuurgeschiedenis, maar ook voor de cultuurgeschiedenis in het algemeen, de ideeŽn- en mentaliteitsgeschiedenis.
De studie van de Middelnederlandse preek is sterk achtergebleven bij het historisch belang ervan. Dit komt ondermeer doordat vooralsnog een goed overzicht van de bewaarde preken ontbrak. Het Repertorium van Middelnederlandse preken, voortgekomen uit het VNC-project 'Middelnederlandse preken' (Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit Antwerpen - UFSIA) wil deze leemte opvullen. De delen IV, V en VI geven samen met de reeds in 2003 gepubliceerde delen I en II een nagenoeg volledig overzicht van alle Middelnederlandse preken bewaard in handschriften tot 1550 in alle Nederlandse en Belgische collecties, alsmede in alle ons bekende bewaarplaatsen in Europa en de Verenigde Staten. Deel VII bevat de indexen op deze vijf repertoriumdelen en vervangt daarmee het in 2003 gepubliceerde deel III. Het geheel vormt een compleet en onmisbaar instrument voor iedereen die zich bezighoudt met dit deel van de geestelijke volkstalige literatuur van de middeleeuwen.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar