[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Middel-Egyptische Grammatica
Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het hiërogliefenschrift gebaseerd op een selectie van teksten. Deel I: Grammatica, oefeningen en selectie van teksten. Deel II: Hulpmiddelen (Selectieve tekenlijst, woordenlijsten, indexen, oplossingen van de oefeningen, transliteratie en vertaling van de tekstselectie)

Authors:  Zonhoven L.M.J.
cover


Year: 2010
ISBN: 978-90-429-2304-1
Pages: XII-625 p. (2 vol.)
Price: 59 EURO


Add to cart
Summary:
Dit handboek is een inleiding in het hiëroglyfische schriftsysteem en de grammatica van het Middel-Egyptisch. Het Middel-Egyptisch is de taalfase die door de latere Egyptenaren zelf als klassiek werd beschouwd en die nog lang na het Middenrijk, dat ongeveer van 2000 tot 1700 v. Chr. duurde, in gebruik is gebleven voor de monumentale inscripties.
Het boek vormt een gesloten en zelfvoorzienend geheel dat het aanschaffen van een woordenboek niet nodig maakt. Het is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van gedegen kennis van taal en schrift, zowel voor hen die Egyptologie willen gaan studeren als anderen die kennis willen opdoen zonder dat zij vertrouwd zijn met de studie van talen.
Voor dit doel is in deze grammatica uitgegaan van een selectie van teksten waarvan de meeste sinds lang opgenomen zijn in tekstboeken die zich richten op de beginner en inmiddels hun nut voor dit doel ruim bewezen hebben. Deze hiëroglyfische tekstselectie van 46 pagina’s is in haar geheel aan het eind van deel I opgenomen. Dit deel bevat ook 38 oefeningen Egyptisch – Nederlands en 26 Nederlands – Egyptisch.
Het hoofdbestanddeel van deel I is de uitgebreide introductie in het schrift en de grammatica. Na een inleiding in het schrift is de grammatica in negen hoofdstukken didactisch opgebouwd van simpel naar complex, van de meer eenvoudige woordsoorten en zinnen naar het werkwoord en de complexe zinnen. Een appendix besteedt aandacht aan de offerformule op stèles.
Deel II bevat de hulpmiddelen bij de grammatica: een uitgebreide tekenlijst; een index op de complete standaard-tekenlijst, met een overzicht van tekens geordend naar vorm. Tevens bevat dit deel een woordenlijst met de grammaticale woorden en de woorden in de tekstselectie en de oefeningen, en indexen van tekstplaatsen in de hoofdtekst en de oefeningen. De beginner wordt zelfhulp geboden in de vorm van de oplossingen van de oefeningen en een zeer letterlijke vertaling van de tekstselectie. Deel II eindigt met een index van grammaticale termen.
Hoewel alles in deze grammatica zoveel mogelijk in dienst staat van een goed begrip door de beginner, heeft de auteur ervoor gekozen vast te houden aan de internationaal gebruikelijke grammaticale terminologie, waarvan de Nederlandse sterk afwijkt. De gebruikelijkste termen zijn ter directe consultatie opgenomen in een los bijgevoegde kaart.


Table of Contents

Find related books

Book Reviews

Printable view
subbar