[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]

Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke perspectieven van kinderen in kaart gebracht
Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten Rooms-Katholieke Godsdienst en hun leerlingen in de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs


Series:  
Authors:  Henckens R., Pollefeyt D., Hutsebaut D., Dillen A., Maex J., De Boeck E.
cover


Year: 2011
ISBN: 978-90-429-2437-6
Pages: 187 p.
Price: 24 EURO


Add to cart
Summary:
Dit onderzoek vertrekt van de vraag hoe jongeren tussen 10 en 15 jaar in een pluralistische maatschappelijke context omgaan met levensbeschouwing. Hier is weinig grootschalig empirisch onderzoek naar gebeurd terwijl er wel nood aan is omdat de samenleving ingrijpend is veranderd, ook op levensbeschouwelijk vlak. Uit de resultaten blijkt dat bij kinderen vanaf tien jaar verschillende levensbeschouwelijke profielen voorkomen: de diversiteit is even groot als bij volwassenen. Er is ook een samenhang te constateren tussen levensbeschouwelijke profielen en andere persoonlijkheidskenmerken zoals het welbevinden, de houding tegenover etnocentrisme en de houding tegenover morele thema's. En tot slot is gebleken dat het levensbeschouwelijk profiel en de houding en aanpak van de leerkracht levensbeschouwing er wel degelijk toe doet: uit de resultaten valt af te leiden dat de kinderen/jongeren anders scoren naargelang van het profiel, de houding en de aanpak van de leerkracht. Uit deze resultaten kunnen relevante praktijkgeoriŽnteerde conclusies getrokken worden voor lessen rooms-katholiek onderwijs in het lager en secundair onderwijs en voor de lerarenopleidingen.


Table of Contents

Find related books
 
Printable view
subbar