[Peeters Publishers]  
[image bar]

Handboek oosters christendom


Editors:  Teule H.G.B., Brüning A.
Year: 2018
ISBN: 978-90-429-3474-0
Price: forthcoming

Summary:
Dit handboek is een systematische inleiding op het oosters christendom. Dit wordt bestudeerd in zijn hele breedte met aandacht voor de verschillende kerkelijke gemeenschappen, orthodox of met Rome verbonden. Naast de klassieke onderwerpen zoals spiritualiteit, liturgie, iconen, geschiedenis en dogmatiek, komen ook moderne thema's aan bod: wat betekent het dat de Kerken van het Midden Oosten meer leden in de diaspora hebben dan in de thuislanden? Wat is het belang van nationalisme? Wat zijn nationale Kerken? Hoe functioneert etniciteit? Hoe gaan de oosterse Kerken om met andere godsdiensten (de dialoog met islam en jodendom)? En hoe verhoudt de orthodoxie zich tot de problematiek van de mensenrechten?
Het boek is geschreven door een groot aantal, vooral Nederlandstalige specialisten, en is een initiatief van het Instituut voor Oosters Christendom, Radboud Universiteit Nijmegen. Eindredacteuren zijn Herman Teule en Alfons Brüning.

 

Please send me ...... copy(ies) of Teule H.G.B., Brüning A., Handboek oosters christendom, 2018

forthcoming

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be