[Peeters Publishers]  
[image bar]

Cornelius Jansenius. Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens


Series:  

Editors:  Partoens G., De Maeyer N.
cover


Year: 2018
ISBN: 978-90-429-3518-1
Pages: VI-93 p.
Price: 32 EURO

Summary:
De Oratio de interioris hominis reformatione (Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens) is een korte redevoering van de hand van de Leuvense theoloog en Augustinuskenner Cornelius Jansenius (1585-1638), geschreven naar aanleiding van de plechtige instelling van een nieuwe observantie in de abdij van Affligem op 18 oktober 1628. In de Rede biedt Jansenius een doordringende beschrijving van de menselijke begeerten, waarvoor hij zich uitvoerig baseerde op de werken en het denken van Augustinus van Hippo. In de 17e en 18e eeuw kende de Rede een brede verspreiding, vooral dankzij haar Franse vertaling door Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674), en speelde de tekst een belangrijke rol in de controversen rond het Jansenisme in Frankrijk. Voorliggende uitgave biedt de eerste kritische editie en moderne Nederlandse vertaling van Jansenius’ invloedrijke Rede.

 

Please send me ...... copy(ies) of Partoens G., De Maeyer N., Cornelius Jansenius. Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens, 2018, VI-93 p.

32 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be