[Peeters Publishers]  
[image bar]

'Gesamtkunswerk': de ontwikkeling van een idee
Duitse muziekesthetica tussen Verlichting en Romantiek (1750-1850)


Series:  
Authors:  Herman A.
cover


Year: 2017
ISBN: 978-90-429-3519-8
Pages: 149 p.
Price: 48 EURO

Summary:
Het begrip Gesamtkunstwerk wordt doorgaans met grote vanzelfsprekendheid gekoppeld aan de figuur van Richard Wagner. Hierbij wordt de specifieke inhoud van de term vaak verengd tot ‘het samenbrengen van de verschillende kunstvormen in een multimediaal totaalspektakel’. Dit boek schetst een tijdlijn die loopt van de Verlichting tot de Hoogromantiek in Duitsland, en wil door prominente denkers als Alexander Baumgarten, Immanuel Kant en E.T.A. Hoffmann in het verhaal te betrekken, peilen naar de diepste wortels van het Gesamtkunstwerk. Een brede culturele analyse van het tijdsgewricht waarin de notie tot stand kwam, verklaart waarom de muziek in de negentiende eeuw haar amusementsfunctie oversteeg en de voertaal werd om de dunne grens tussen rationaliteit en irrationaliteit, en tussen individu en samenleving, te thematiseren.

 

Please send me ...... copy(ies) of Herman A., 'Gesamtkunswerk': de ontwikkeling van een idee, 2017, 149 p.

48 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be