[Peeters Publishers]  
[image bar]

Vlaamse miniaturen voor Van Eyck. Tentoonstellingscatalogus
(Low Countries Series 4)


Series:  
Authors:  Smeyers M.
Year: 1993
ISBN: 978-90-6831-516-5
Pages: XXII-249 p.
Price: 49 EURO

Summary:
In de handboeken over de geschiedenis en kunst in België wordt terecht nadruk gelegd op het werk van de Vlaamse primitieven, waarvan Jan Van Eyck en de Meester van Flémalle de eerste vertegenwoordigers zijn. Men omschrijft hun kunst als een ars nova, een nieuwe kunst. Weinigen maken zich echter druk over de vraag of deze hooggeprezen artistieke produktie zomaar uit het niet kon ontstaan. Men is zelfs van oordeel dat de kunst in Vlaanderen tijdens de voorafgaande periode, omstreeks 1400, van gering belang was. Deze fase in de kunstgeschiedenis vormt daardoor een blinde vlek. Overtuigd dat die witte vlek en die onderschatting het gevolg zijn van een gebrek aan de juiste vraagstelling en voldoende opzoekingen, ondernam het Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten (KU Leuven) een onderzoek naar de kunst uit die periode, toegespitst op de boekverluchting. Dit toonde aan dat de miniatuurkunst door zijn innoverend karakter in iconografisch en stilistisch opzicht en door zijn realistische vormgeving niet alleen een internationale faam genoot, doch bovendien de grondslagen legde vor het werk van de Vlaamse primitieven. De resultaten worden getoond in de tentoonstelling "Tover van de middeleeuwen. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck". Deze catalogus beschrijft uitvoerig alle geëxposeerde handschriften. De meeste onder hen waren tot nog toe onbekend. Deze publicatie is bijgevolg een nieuw en onmisbaar basiswerk in verband met de kunst uit een vergeten periode.

 

Please send me ...... copy(ies) of Smeyers M., Vlaamse miniaturen voor Van Eyck. Tentoonstellingscatalogus, 1993, XXII-249 p.

49 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be