[Peeters Publishers]  
[image bar]

Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland 1200-1325. 1. Onderzoek
2 delen


Series:  
Authors:  Dijkhof E.C.
Year: 2003
ISBN: 978-90-429-1288-5
Pages: 487 p.
Price: 54 EURO

Summary:
In de dertiende en eerste kwart van de veertiende eeuw neemt het gebruik van het schrift in het graafschap Holland en Zeeland in sterke mate toe. Dit verschijnsel van de toenemende verschriftelijking uit zich in een sterke groei van het aantal uitgevaardigde oorkonden. Deze studie bevat een onderzoek naar het ontstaan van oorkonden en andere documenten in de stad Middelburg en de aldaar gelegen prémonstratenzer abdij en het minderbroederklooster, van de stad Dordrecht en het minderbroederklooster ter plaatse, van de stad Delft en het klooster Koningsveld er vlak naast, en van de stad Haarlem en de even verderop liggende abdij van Egmond. Per stad en klooster is onderzocht welke oorkonden aldaar zijn opgesteld en in het net geschreven en welke gebruiken hierbij in acht zijn genomen. Zo komen ondermeer het karakter, de productie en de personele bezetting van de verschillende schrijfcentra voor het voetlicht, en aan het slot ook telkens de verschriftelijking van de cultuur ter plaatse. Het boek sluit af met een synthese van de onderzoeksresultaten.

 

Please send me ...... copy(ies) of Dijkhof E.C., Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland 1200-1325. 1. Onderzoek, 2003, 487 p.

54 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be