[Peeters Publishers]  
[image bar]

Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs


Series:  
Authors:  Pollefeyt D., Hutsebaut D., Lombaerts H., De Vlieger M., Dillen A., Maex J., Smit W.
Year: 2004
ISBN: 978-90-429-1473-5
Pages: VI-552 p.
Price: 24 EURO

Summary:
In een tijd van levensbeschouwelijke pluralisering en detraditionalisering is godsdienstige opvoeding een ernstige uitdaging. Dat geldt zowel voor godsdienstige opvoeding thuis als voor het vak rooms-katholieke godsdienst op school. Over de ervaring van godsdienstige opvoeding vandaag worden veel vragen gesteld. Worden jongeren vandaag thuis religieus opgevoed? Is er een verband tussen de geloofsattitude en de perceptie van de religieuze opvoeding thuis? Hangt gezinsbeleving samen met de visie op religie? Worden leerlingen in het godsdienstonderwijs ondersteund in hun levensbeschouwelijke identiteitsvorming? Daagt de godsdienstleerkracht jonge mensen uit om zich een gedocumenteerde en beargumenteerde visie te vormen op een levensbeschouwelijk pluraal veld? Zijn jongeren in staat het eigene van de christelijke traditie te verwoorden en kritisch te confronteren met andere religieuze tradities? Deze publicatie biedt een overzicht van de onderzoeksresultaten van een grootschalige bevraging bij 98 leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en 1416 leerlingen ASO, BSO en TSO uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen.

 

Please send me ...... copy(ies) of Pollefeyt D., Hutsebaut D., Lombaerts H., De Vlieger M., Dillen A., Maex J., Smit W., Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs, 2004, VI-552 p.

24 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be