[Peeters Publishers]  
[image bar]

Vilvoorde. Staalkaart van moderne architectuur
Roger De Winter en Lucien Engels


Series:  
Authors:  Conaerts G.
cover


Year: 2010
ISBN: 978-9042924888
Pages: 207p.
Price: 20 EURO

Summary:
Vilvoorde. Staalkaart van moderne architectuur stelt de projecten voor die de architecten Roger De Winter en Lucien Engels tijdens de jaren 1950-1960 realiseerden in hun geboortestad Vilvoorde. In de publicatie komen 46 projecten aan bod die treffend de evolutie in het werk van de architecten, hun wederzijdse beïnvloeding en opleiding in Ter Kameren illustreren. De projecten sluiten naadloos aan bij de internationaal heersende stromingen, maar sterke individualiserende en vaak eigenzinnige accenten verrijken deze modernistische verworvenheden.

Het werk van de architecten wordt gekaderd in het nationaal huisvestingsbeleid en de wijze waarop de stad Vilvoorde en de huisvestingsmaatschappijen hierop inspeelden. Daarnaast wordt de focus ook uitgebreid van de architecten naar hun receptie door ondermeer erfgenamen en bewoners.

 

Please send me ...... copy(ies) of Conaerts G., Vilvoorde. Staalkaart van moderne architectuur, 2010, 207p.

20 EURO

Name: .........................................................................................................................................................................................................
Address: ......................................................................................................................................................................................................
❑ Please send me an invoice ❑ Please charge my credit card
Card number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: .......................................................
Date: ............................................................................. Signature: ...........................................................

PEETERS— BONDGENOTENLAAN 153 — B-3000 LEUVEN — Fax: +32 (16) 23 93 54 — PEETERS@peeters-leuven.be