[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]
 Sort criteria:   Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis
 
Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis is a peer-reviewed series.
 

1De Vos A.
Gezelles ‘Gouden Eeuw’
2Willaert F.
Veelderhande liedekens
3Fraeters V.
Gods gouden thesaurus
4Faesen R.
Begeerte in het werk van Hadewijch
5Couttenier P.
Een eeuw Gezelle. 1899-1999
6De Wachter L. , Schlusemann R. , Sleiderink R. , Van Craenenbroeck J.
Fragmenten van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch
7Noë H.
In een verwonderen van al deser rijcheyt
8Reynders A.
De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn Oudfranse origineel
9van Gijsen A.
Joos Balbian en de steen der wijzen
11Pauwels J.
'Meer dan een mode-koorts': Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919
12Oosterman J.
Stad van koopmanschap en vrede
13Ceulemans H.
Memorabele mystiek
14Daróczi A.
Groet gheruchte van dien wondere 
subbar