[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]
 Sort criteria:   Documenta Libraria
 
Documenta Libraria is a peer-reviewed series.
 

13Lamberigts M. , Gevers L. , Pattyn B.
Rondom catechese en godsdienstonderricht
15Gistelinck F. , Sabbe M.
Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology
18Gistelinck F.
Bibliotheca Mariana Lovaniensis
19Lamberigts M. , Sabbe M.
Crux interpretum
21Hendrix G.
Roger de Ganck, historicus van Cîteaux in de Zuidelijke Nederlanden
22Hendrix G.
Trefwoorden uit de geschiedenis van Cîteaux
30Gistelinck F. , Sabbe M. , Knapen L.
Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology
31Wijnhoven J.
Visitatio Apostolica Episcopatus Leodiensis
32Baert B. , Bieringer R. , Demasure K. , Van Den Eynde S.
«Noli me tangere». Maria Magdalena in veelvoud
32*Baert B. , Bieringer R. , Demasure K. , Van Den Eynde S.
«Noli me tangere». Mary Magdalene: One Person, Many Images
33Knapen L. , Valvekens P.
De palmezelprocessie
34Doyle B. , Ceulemans R. , van de Loo D.
Ik ben de Heer uw God
35Knapen L. , Kenis L.
Hout in boeken, houten boeken en de «fraaye konst van houtdraayen»
36Schoonenberg P.
Theologie als geloofsvertolking
37Hendrix G.
De Westmalse Acta Sanctorum
40Valvekens P.
Vado mori
41De Maeyer N. , Partoens G.
Cornelius Jansenius. Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens 
subbar