[Peeters Publishers] [cart]
[image bar]
 Sort criteria:   Documenta Libraria
 
Documenta Libraria is a peer-reviewed series.
 

13Lamberigts M. , Gevers L. , Pattyn B.
Rondom catechese en godsdienstonderricht
15Gistelinck F. , Sabbe M.
Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology
18Gistelinck F.
Bibliotheca Mariana Lovaniensis
19Lamberigts M. , Sabbe M.
Crux interpretum
21Hendrix G.
Roger de Ganck, historicus van Cîteaux in de Zuidelijke Nederlanden
22Hendrix G.
Trefwoorden uit de geschiedenis van Cîteaux
30Gistelinck F. , Sabbe M. , Knapen L.
Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology
31Wijnhoven J.
Visitatio Apostolica Episcopatus Leodiensis
32Baert B. , Bieringer R. , Demasure K. , Van Den Eynde S.
«Noli me tangere». Maria Magdalena in veelvoud
32*Baert B. , Bieringer R. , Demasure K. , Van Den Eynde S.
«Noli me tangere». Mary Magdalene: One Person, Many Images
33Knapen L. , Valvekens P.
De palmezelprocessie
34Doyle B. , Ceulemans R. , van de Loo D.
Ik ben de Heer uw God
35Knapen L. , Kenis L.
Hout in boeken, houten boeken en de «fraaye konst van houtdraayen»
36Schoonenberg P.
Theologie als geloofsvertolking
37Hendrix G.
De Westmalse Acta Sanctorum
39Watteeuw L. , Van der Stock J.
The Anjou Bible. A Royal Manuscript Revealed
40Valvekens P.
Vado mori
41De Maeyer N. , Partoens G.
Cornelius Jansenius. Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens 
subbar