toutes les collections index des auteurs collections par sujet Editeurs diffusés catalogues lettres d'information
tous les livres électroniques livres en libre accès
0 FR
Search
Cart (0 items)
English
Français

Table des matières
prix: 39 euro
Ajouter au panier
  • Volume papier
  • Volume électronique (eBook)
year: 2021
isbn: 9789042945043
e-isbn: 9789042945050
pages: VI-147 p.
Richard de Bury, Philobiblon of De liefde voor het boek
editeur:
Résumé:

Richard of Bury (1287-1345) is weliswaar een minder gekende, maar zeer kleurrijke figuur uit de middeleeuwen. Hij is Engels priester, docent, diplomaat, bisschop en … bibliofiel. In die laatste hoedanigheid verzamelt hij niet alleen de grootste boekencollectie uit zijn tijd (die na zijn dood mee aan de basis ligt van de universiteitsbibliotheek van Oxford), maar schrijft hij ook het eerste traktaat over de liefde voor het boek, Philobiblon. Hij vat het op als een testament waarin het niet ontbreekt aan een bij wijlen ontroerende openhartigheid. Met het boek wil hij bij priesters en religieuzen het studeren aanwakkeren en tegelijkertijd is het de allereerste handleiding voor bibliothecarissen. Verrassend genoeg pleit hij bijvoorbeeld voor een openreksysteem, terwijl in zijn tijd in vele bibliotheken de boeken nog vastgeketend liggen.