table of contents
year: 2020
isbn: 9789042941489
e-isbn: 9789042941496
pages: 357 p.
price: 58 euro
add to cart
  • print format
  • ebook format

related

"Cultivateurs et commerçans"
Huishoudelijke productie, consumptie en de 'industrious revolution' in het westen van het hertogdom Brabant (1680-1800)
author:
Summary:

Volgens de theorie van de Industrious revolution (Jan De Vries) was de aantrekkingskracht van koloniale kruidenierswaren zoals koffie en tabak en semi-duurzame gebruiksgoederen zoals katoenen kledingaccessoires en porseleinen serviesgoed zo groot dat brede lagen van de bevolking er harder voor gingen werken. In dit boek wordt aan de hand van bijna duizend gedetailleerde beschrijvingen van de bezittingen van gezinnen uit Leuven en Lier en enkele dorpen gelegen tussen Antwerpen en Brussel nagegaan of dit ook in het hertogdom Brabant het geval was. Na een historiografische inleiding en grondige analyse van de belangrijkste bron, de boedelinventaris, komen de productie- en consumptiezijde van de huishoudeconomie aan bod. De voornaamste behandelde thema’s omvatten aan de ene kant de landbouw en huisnijverheid en aan de andere kant het bezit van meubilair, huisraad en kleding, en het verbruik van tabak en warme dranken.