all series index of authors series by subject imprints catalogues newsletters
all e-books open access books
0 EN
Search
Cart (0 items)
English
Français

table of contents
price: 88 euro
add to cart
  • print format
  • ebook format
year: 2020
isbn: 9789042943551
e-isbn: 9789042943568
pages: XLVI-794 p.
'Komt pelgrims, komt hier'
Devotioneel drukwerk voor bedevaartplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850)
author:
Summary:

Dit boek biedt een historische studie van het religieuze drukwerk voor plaatsgebonden devoties, gelegen op het grondgebied van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, vervaardigd in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw. Dankzij een hoge concentratie aan producenten en afnemers van drukwerk en de aanwezigheid van wijdvertakte communicatienetwerken stond gelovigen en bedevaartgangers in de talrijke cultusplaatsen in deze regio een ruime keuze aan devotioneel en promotioneel drukwerk ter beschikking. Aanvankelijk, vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw, ging het voornamelijk om bedevaartvaantjes, maar vanaf de wederopbloei van de heiligenverering tijdens de contrareformatie werd het aanbod verrijkt met boekjes, gebedsblaadjes, bedevaartprenten en -vaantjes. Deze rijk geïllustreerde studie bespreekt de verschillende functies en betekenissen die de afnemers en gebruikers aan dit bedevaartdrukwerk hebben toegeschreven en welke veranderingen dit medium in de loop der eeuwen onderging. De auteur beschrijft de belangrijkste evoluties inzake inhoud, vorm, bestemming en reikwijdte van de verschillende informatiedragers binnen hun specifieke historische, ideologische, rituele en ruimtelijke context. Ondanks een lange traditie van etnografische belangstelling voor oude devotiegrafiek, bleef het onderzoek naar bedevaartdrukwerk tot nu toe gefragmenteerd. Het voorliggende werk geeft een ongezien volledig overzicht van het beeld- en tekstmateriaal dat in Brabant en Vlaanderen ten behoeve van het bedevaartwezen werd gedrukt. Zodoende legt het ook een brede basis voor verder onderzoek.