all series index of authors series by subject imprints catalogues newsletters
all e-books open access books
0 EN
Search
Cart (0 items)
English
Français

table of contents
price: 195 euro
add to cart
  • print format
  • ebook format
year: 2023
isbn: 9789042951082
e-isbn: 9789042951099
pages: XXXII-1148 p.
'A latere principis u de su theniente general'. De regeringsraden naast landsheren en landvoogden in de Habsburgse Nederlanden
Leden, instellingen en algemene politiek, 1577/1580-1609
Summary:

Op basis van onuitgegeven archieven in vijf Europese landen behandelt de auteur leden, organisatie, bevoegdheden en algemene politiek van de Raad van State, Geheime Raad en Raad van Financiën in de Habsburgse Nederlanden tussen 1576 en 1610. Als vorstelijke domestici behoorden de raadsleden tot de Hofhouding en konden zij de juridische machtsmiddelen van de landsheer in zelfstandige jurisdicties vormgeven. Vooral na 1598 echter beperkte een omvangrijke door Filips III van Spanje benoemde Hofhouding de onafhankelijkheid van Albert en Isabella. De 'co-soevereine' aartshertog werd in 1605 door de Spaanse regering uit zijn militaire prerogatieven ontslagen. Sindsdien voerde hoveling Spínola feitelijk het opperbevel in rechtstreekse relatie met Filips III en zijn valido, de hertog van Lerma. De drie Raden in de Habsburgse Nederlanden verloren hun greep op de aartshertogelijke krijgs- en pacificatiestrategie.